ثبت فیش بانکی

پس از واریز مبلغ به حساب فروشگاه ؛ اطلاعات زیر را برای ما ارسال کنید.

پس از بررسی صحت اطلاعات ، سفارش خدمتتان ارسال خواهد شد.